Za pojęciem biblioterapii kryje się używanie książek w celu oswojenia z różnymi życiowymi sytuacjami.

Czytając dziecku o wstydzie, zazdrości, niskiej samoocenie pomagamy mu się z tym koncentrator tlenu wynajem oswoić, poradzić i wyciągnąć wnioski z danej sytuacji.

Rodzic tworzy niewidzialną nić ze swoim dzieckiem, które oczekuje jego tłumaczenia z arabskiego na polski akceptacji i rady, jak zmierzyć się z daną sytuacją, nie zawsze jednak odważy się zapytać. Jest to czas poświęcany dziecku, dzięki czemu może się ono poczuć wsparte na duchu i pewniejsze.

Warto wybrać odpowiednie książki, by pomóc „rozjaśnić” myśli dziecka i wesprzeć jego rozwój i pomóc w kształtowaniu się w dziecku wrażliwości.

Artykuł napisałi:

Zobacz stronę autora: rehabilitacje w Poznaniu

Related Posts