W bibliotece możemy nie tylko poczytać czasopisma czy znaleźć interesujące nas książki, ale także skorzystać z Internetu.

Dostęp jest bezpłatny. Pozwala to więc mieszkańcom, którzy tego dostępu we własnych domach nie mają, wyszukać interesujących ich informacji czy wysłać wiadomości e-mail. Dla wielu może być to wspaniała pomoc także w sytuacjach, gdy chwilowo są pozbawieni dostępu do Internetu, a dostęp ten jest im pilnie potrzebny.

Artykuł napisałi:

Related Posts