Czytanie dziecku

Czytanie dziecku

Dziecku, które samo jeszcze czytać nie potrafi, powinno się czytać co najmniej 20 minut dziennie. Po pierwsze czytanie wpływa na rozwój dziecka, stymuluje jego mózg, ćwiczy pamięć i poprawia koncentrację. Wzbudza w nim także ciekawość świata, pozwala dowiedzieć się wielu ciekawostek w sposób ciekawy i przystępny. Urozmaica też słownictwo dziecka, pomaga uczyć się nowych słów.https://daisoft.pl/identyfikacja-wizualna-firm/ Poza tym kształtuje wrażliwość dziecka, pokazuje, co jest dobre, a co złe, stymuluje do zastanowienia się nad postępowaniem bohaterów i nad własnym postępowaniem. Czytanie „odrywa” dziecko od ekranu telewizora czy komputera (dzięki czemu nie niszczy jego wzroku, a także zapobiega uzależnieniu od wyżej wymienionych). Pozwala mu wykreować własny świat, pobudzając i rozwijając jego wyobraźnie. Tworzy także więź rodzic-dziecko. Czytają dziecku spędzamy z nim czas, okazujemy zainteresowanie, uwagę i wzmacniamy poczucie własnej wartości w młodym człowieku.

Wyrabiamy też w nim nawyk czytania – dziecko, w którego domu zawsze były książki i które od najmłodszych lat miało z nimi styczność, sięgnie po nie także w przyszłości. Czytanie jest to kształtowanie nawyku poszerzania wiedzy, ciekawości świata. Warto też pamiętać, że jest także świetną rozrywką i zabawą dla obu stron.

Artykuł napisałi: https://malinowska.pl/obrazy-olejne-oferta-specjalna/