Biblioterapia

Za pojęciem biblioterapii kryje się używanie książek w celu oswojenia z różnymi życiowymi sytuacjami.transport do 3,5 ton

Biblioterapia

Czytając dziecku o wstydzie, zazdrości, niskiej samoocenie pomagamy mu się z tym oswoić, poradzić i wyciągnąć wnioski z danej sytuacji.

Biblioterapia

Rodzic tworzy niewidzialną nić ze swoim dzieckiem, które oczekuje jego akceptacji i rady, jak zmierzyć się z daną sytuacją, nie zawsze jednak odważy się zapytać.Biblioterapia Jest to czas poświęcany dziecku, dzięki czemu może się ono poczuć wsparte na duchu i pewniejsze.

Warto wybrać odpowiednie książki, by pomóc „rozjaśnić” myśli dziecka i wesprzeć jego rozwój i pomóc w kształtowaniu się w dziecku wrażliwości.

Artykuł napisałi: http://prawny.org.pl/obsluga-prawna-przedsiebiorcow/